Thông tin nhanh

Thông tin nhanh

Điểm qua vài số liệu

  • Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2014.
  • Một di sản của hơn 139 năm, công ty thành lập vào ngày 10 Tháng 5 năm 1876
  • Trụ sở chính đặt tại Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ
  • Khoảng 41.000 nhân viên trên toàn thế giới
  • Trên 8.000 nhân viên tham gia vào nghiên cứu và phát triển
  • Nghiên cứu lâm sàng tiến hành tại hơn 55 quốc gia
  • Các cơ sở nghiên cứu và phát triển đặt tại 6 quốc gia
  • Nhà máy sản xuất đặt tại 13 quốc gia
  • Sản phẩm được tiếp thị tại 120 quốc gia
Top