Di sản

Di sản của chúng tôi

Eli Lilly and Company đã kinh doanh được hơn 135 năm. Công ty hoạt động trên toàn cầu với nền tảng nghiên cứu được Đại tá Eli Lilly thành lập vào tháng 5 năm 1876 ở Indianapolis, Indiana, miền Trung Tây Hoa Kỳ. Là một nhà hóa dược 38 tuổi và là một cựu chiến binh của cuộc Nội chiến Mỹ, Đại tá Lilly đã thất vọng bởi sự chuẩn bị nghèo nàn và thiếu hiệu quả của dược phẩm trong thời đó. Do đó, ông đã thực hiện cam kết với chính mình và với xã hội:

Ông sẽ thành lập công ty sản xuất các sản phẩm dược phẩm với chất lượng cao nhất có thể.

Công ty của ông sẽ chỉ phát triển các loại thuốc mà sẽ được phân phát theo đơn của thầy thuốc chứ không phải bởi những người bán hàng rong thường thấy.

Dược phẩm Lilly sẽ dựa trên khoa học tiên tiến nhất.

Mặc dù doanh nghiệp của mình phát triển mạnh mẽ, Đại tá Lilly đã không hài lòng với các phương pháp truyền thống trong thử nghiệm chất lượng sản phẩm của mình. Năm 1886, ông đã tuyển dụng một nhà hóa học trẻ, sử dụng và cải tiến các kỹ thuật mới nhất trong đánh giá chất lượng. Cùng nhau, họ đã đặt nền móng cho truyền thống Lilly: một sự cống hiến mà lần đầu tiên tập trung vào chất lượng của các sản phẩm hiện có và sau đó mở rộng bằng việc phát minh và phát triển các dược phẩm mới và tốt hơn.

Cuối cùng, con trai Đại tá Lilly, Josiah K. Lilly Sr., và hai cháu trai, Eli Lilly và Josiah K. Lilly Jr., từng là Chủ tịch của công ty, và mỗi người đóng góp một cách đặc biệt để quản lý công ty. Cùng với nhau, những phong cách quản lý này đã tạo nên một văn hóa doanh nghiệp, trong đó nhân viên Lilly được xem như là tài sản quý giá nhất của công ty, với niềm tin rằng đó là nền tảng cho triết lý của doanh nghiệp. Qua hơn một thế kỷ, nhân viên Lilly đã làm việc để phát minh và phát triển những đột phá y học quan trọng.

Top