Làm việc tại Lilly

Làm việc tại Lilly

Ra quyết định để cải thiện cuộc sống trên toàn thế giới

Mỗi hành động của bạn sẽ tạo nên những kết quả tương ứng. Một ý tưởng có thể gợi lên tính hiếu kỳ. Một bước đi có thể dẫn tới một khám phá. Một sự sáng tạo có thể cải thiện cuộc sống của hàng triệu người. Mỗi quyết định của bạn đều chứa đựng nhiều tiềm năng. Hãy chọn để cải thiện tương lai. Hãy để Lilly là bước tiến lớn tiếp theo của bạn và hiểu rõ về khả năng của mình.

Đào tạo và phát triển chuyên nghiệp

Lilly chú trọng vào việc “học hỏi dựa trên công viêc”. Từ các chương trình đào tạo nhân viên mới đến các buổi hội thảo được tổ chức định kỳ, không bao giờ có một khoảng thời gian nhàm chán trong hành trình học tập của bạn.

Đào tạo tại Lilly không chỉ bao gồm các yêu cầu cơ bản trong công việc hằng ngày, mà còn tập trung vào việc phát triển liên tục và toàn diện các kỹ năng mềm khác.

Chúng tôi tự hào trong việc phát triển đúng người, đúng lúc và nhất quán, sử dụng các công nghệ mới nhất giúp bạn phát triển.

Gửi CV của bạn đến Vietnam_HR@lilly.com và ghi rõ vị trí mong muốn.
Top