Chính sách Bảo mật

Lilly Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của những người truy cập vào trang web.

Theo chính sách này, Lilly Việt Nam không thu thập thông tin cá nhân của bạn (là thông tin có thể được dùng để nhận dạng bạn) trừ khi bạn tình nguyện cung cấp những thông tin này. Thông tin cá nhân của bạn được thu thập trên trang web khi bạn được hỏi những câu hỏi cụ thể và khi bạn trực tiếp liên lạc với Lilly Việt Nam thông qua thư điện tử, những đơn phản hồi và/hoặc trong những cuộc đối thoại. Ngoài ra, mặc dù bạn không cần đăng ký để truy cập trang web, bạn vẫn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khi bạn truy cập vào một số nội dung nhất định. Trong trường hợp cần cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được thông báo những thông tin nào là bắt buộc và những thông tin nào là không bắt buộc. Những thông tin bắt buộc là cần thiết để có thể truy cập đến những nội dung hạn chế truy cập trên website. Bất kỳ khi nào bạn gửi thông tin qua trang web, nghĩa là bạn đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và công bố những thông tin này dựa theo Chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản đó, vui lòng không gửi thông tin thông qua trang web. Nếu bạn không cung cấp những thông tin cá nhân được yêu cầu, nội dung truy cập trên trang web của Lilly Việt Nam có thể bị giới hạn.

Lilly Việt Nam cũng có thể thu thập thông tin về bạn và cách thức truy cập của bạn trên trang web thông qua việc sử dụng “cookies.” Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một số trang web nhất định. Công nghệ này không thu thập thông tin cá nhân; các thông tin thu thập được theo hình thức không định danh. Lilly Việt Nam không so sánh hoặc tổng hợp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã gửi lên trang web. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookies. Tuy nhiên, một số trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối tất cả cookies; nếu bạn chọn sửa đổi trình duyệt của bạn theo cách này, một số trang trên website (hoặc các trang web khác mà bạn truy cập) có thể không hoạt động chính xác.

Trang web sử dụng Địa Chỉ IP. Một địa chỉ IP là một dãy số được gán cho máy tính của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet nhờ đó bạn có thể truy cập Internet. Thông thường, địa chỉ IP thay đổi theo từng thời điểm bạn kết nối với Internet. Lưu ý, tuy nhiên, nếu bạn có kết nối băng thông rộng, tùy tình huống cụ thể, địa chỉ IP của bạn hoặc có thể là một cookie chúng tôi sử dụng có thể chứa thông tin có thể nhận dạng được bạn. Lý do là đối với kết nối băng thông rộng, địa chỉ IP của bạn có thể không thay đổi và có thể dùng để xác địnhh máy tính cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn chỉ để tổng hợp thông tin về việc sử dụng và cải thiện website.

Lilly Việt Nam sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành và phát triển website, tìm hiểu người dùng quan tâm đến thông tin gì trên trang web, hỗ trợ cung cấp thông tin phù hợp nhu cầu và mối quan tâm của bạn, phục vụ mục đích tiếp thị và nghiên cứu, và trong trường hợp bạn yêu cầu, gửi cho bạn những thông tin mà bạn quan tâm. Bạn có quyền quyết định “tham gia” nhận thông tin khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Lilly Việt Nam. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “không tiếp nhận” các thông tin mà chúng tôi gửi bạn trong tương lai bằng cách liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại +84 (08) 62879174.

Lilly Việt Nam cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tạo ra thông tin tổng hợp không thể dùng để xác định nhân thân hay liên hệ bạn. Thay vì hiển thị hoạt động cá nhân, thông tin tổng hợp cho thấy một bức tranh tổng thể về hành vi của người truy cập. Lilly Việt Nam sử dụng tất cả thông tin tổng hợp và những thông tin thu được thông qua trang web trong những form mẫu không thể dùng để xác định nhân thân để giúp cải thiện trang web. Bạn vui lòng hiểu rằng những trang web liên kết có thể thu thâp thông tin cá nhân của bạn và các thông tin được tạo ra thông qua việc sử dụng cookies khi bạn liên kết đến các trang web của họ. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ trang web liên kết nào và Lilly Việt Nam không chịu trách nhiệm cho việc bên thứ ba thu thâp, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bạn nên kiểm tra chính sách Bảo mật của các trang web liên kết trước khi cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho trang web đó.

Khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Lilly Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho những chi nhánh hoặc các công ty liên quan tuân thủ theo Chính sách Bảo mật này. Lilly Việt Nam sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân khi chưa được sự cho phép của bạn cho các bên thứ ba không thuộc chi nhánh trừ khi Lilly Việt Nam chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để (i) khi mà các bên thứ ba cung cấp dịch vụ nhằm mục đích liên quan đến việc hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: hoàn thành các dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ) và cung cấp cho bạn những thông tin mà có thể bạn quan tâm (nếu bạn đồng ý tham gia nhận những thông tin như mô tả phía trên) theo đó chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba xử lý các thông tin theo Chính Sách Bảo Mật; và (ii) bên thứ ba liên quan đến việc kinh doanh, chuyển nhượng, sát nhập, hợp nhất, kế hoạch sắp xếp hoặc những giao dịch kinh doanh khác của trang web (bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc bán lại, chuyển nhượng, sát nhập, hợp nhất, kế hoạch sắp xếp hoặc các hoạt động chuyển nhượng và tất cả các cuộc đàm phán giao dịch và trong các hoạt động thẩm định) đến những thông tin liên quan, trong từng trường hợp chúng tôi sẽ yêu cầu người mua, người được uỷ nhiệm, người kế nhiệm, người thụ hưởng hoặc 1 bên khác có liên quan đến các giao dịch thoả thuận sử dụng thông tin dựa theo Chính sách Bảo mật.

Lilly Việt Nam sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp giới hạn sau đây: (i) khi mà một điều luật, quy định, lệnh khám xét, giấy mời hầu toà, lệnh toà án hoặc lệnh của một toà án hành chính hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác theo yêu cầu pháp lý buộc Lilly Việt Nam tiết lộ những thông tin đó; (ii) nếu quyền lợi hoặc tài sản của Lilly Việt Nam, các chi nhánh, công ty con, bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc những người truy cập website đang gặp nguy hiểm; hoặc (iii) nếu sự an toàn của một cá nhân sử dụng trang web đó hoặc những thành viên khác trong cộng đồng đang gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, Lilly Việt Nam có thể tiết lộ các thông tin tổng hợp không chứa thông tin định danh cho các bên thứ ba.

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Nhận thức được sự quan trọng của quyền riêng tư, Lilly Việt Nam đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật an ninh để bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không đường truyền nào trên Internet có thể đảm bảo là an toàn tuyệt đối. Do đó, Lilly Việt Nam, các chi nhánh, các công ty có liên quan, bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các nhân viên cấp cao, Giám Đốc, nhân viên và đại lý không đảm bảo rằng thông tin cá nhân sẽ được bảo vệ chống lại sự lạm dụng, mất mát hoặc thay đổi và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho thông tin cá nhân được gửi tới họ hoặc các bên thứ ba sử dụng hoặc lạm dụng thông tin cá nhân. Ngoài ra, bạn phải có trách nhiệm bảo vệ các mật mã, số ID hoặc các tính năng truy cập đặc biệt khác khi truy cập trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi, ý kiến hoặc quan tâm đến Chính sách Bảo mật, hãy liên hệ với Lilly Việt Nam tại:

Ban phụ trách Đạo Đức và Tuân Thủ

Lô B, phòng 2402, lầu 24
9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +84 (08) 62879174

Thay đổi chính sách

Lilly Việt Nam bảo lưu quyền thay đồi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web. Bạn nên truy cập các chính sách này thường xuyên để xem các thay đổi và đảm bảo rằng bạn biết Chính sách Bảo mật hiện tại của chúng tôi.

Top