Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Tại Lilly, Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) thống nhất hoạt động kinh doanh với giá trị xã hội: tích hợp lợi ích của tất cả các bên liên quan vào chính sách và hành động của công ty. CSR tập trung vào sự thành công của một công ty trên lĩnh vực xã hội, môi trường và tài chính với mục tiêu xuyên suốt là tác động một cách tích cực đến xã hội, trong khi đạt được thành công trong kinh doanh. CSR củng cố cam kết của chúng tôi đảm bảo hoạt động có đạo đức và công bằng, tôn trọng các nhu cầu của cộng đồng địa phương và của toàn xã hội.

Chương Trình Y tế Toàn cầu của Lilly

Cách tiếp cận của chúng tôi

Đối mặt với vô số các thách thức như tang trưởng dân số và ngân sách y tế eo hẹp, các chính phủ trên toàn thế giới đang tìm kiếm các giải pháp bền vững mới để cải thiện kết quả về sức khỏe và chi phí thấp hơn. Những thách thức theo cấp số nhân phức tạp hơn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình với các nguồn lực ít ỏi, thiếu cơ sở hạ tầng, và hệ thống chăm sóc sức khỏe đôi khi còn gặp khó khăn chỉ để cung cấp được mức chăm sóc cơ bản.

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp thống nhất hoạt động kinh doanh với các giá trị xã hội.

Ngành Dược phẩm – và nhất là khu vực tư nhân - có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức y tế toàn cầu và mở rộng tiếp cận chăm sóc một cách chất lượng. Đối với Lilly, điều này quan trọng hơn cả thuốc và các dịch vụ chúng tôi cung cấp thông qua kinh doanh cốt lõi.

Thông qua Chương Trình Y tế Toàn cầu của Lilly, chúng tôi hợp tác với các chính phủ và các tổ chức y tế hàng đầu khác để đảm bảo tiến độ các mục tiêu chăm sóc sức khỏe quốc gia và toàn cầu một cách có ý nghĩa và đo lường được. Không có sự tài trợ sản phẩm nào liên quan đến các quan hệ đối tác này. Thay vào đó, với việc tham vấn cấp cao và cam kết cấp cơ sở, chúng tôi đang khám phá các mô hình mới về chăm sóc và tập trung giải quyết các thiếu sót trọng yếu.

Chúng tôi làm công việc này thông qua hai chương trình sức khỏe toàn cầu –Lilly MDR-TB Partnership, tập trung vào bệnh lao đa kháng thuốc, và Lilly NCD Partnership, tập trung vào các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt bệnh đái tháo đường.

Cả hai chương trình là trọng tâm của những nỗ lực của Lilly nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Lilly Global Day of Service

Mỗi năm, một ngày trong tháng 10 được đặt ra cho tất cả nhân viên Lilly trên toàn thế giới – ngày Lilly Global Day of Service. Mục đích của ngày này là để đền đáp lại cộng đồng nơi nhân viên Lilly sống và làm việc.

Thông qua Lilly Global Day of Service, điều đơn giản mà chúng tôi làm trong một ngày có thể tạo nên sự khác biệt trong việc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên thế giới.

Mỗi năm, Lilly Việt Nam có các chương trình khác nhau tùy thuộc vào cộng đồng nào cần sự hỗ trợ nhất. Từ năm 2014 đến nay, Lilly Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động cho cộng đồng trong Lilly Global Day of Service.

Lilly Cung cấp Giá trị cho bệnh nhân và xã hội

Trong hơn 135 năm, Eli Lilly and Company đã đạt được niềm tin trong công chúng bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong sản xuất thuốc, tiến hành kinh doanh và hành động như những công dân của doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ các nhu cầu từ thiện trong cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và trong lĩnh vực nơi chúng tôi có tài năng và nguồn lực để tạo nên sự khác biệt. Lilly có truyền thống lâu đời trong hoạt động từ thiện của công ty và có đội ngũ tình nguyện viên trên toàn cầu.

Top